Notation

Här beskrivs den notation som är den vanligaste notationen för Rubiks Kub och används t.ex. för att visa blandningar på tävlingar.

Medurs

Medurs drag noteras med versalerna U (Up), D (Down), F (Front), B (Back), L (Left) och R (Right).

U:

B:

D:

L:

F:

R:

Moturs

För moturs drag läggs en apostrof till:

U’:

B’:

D’:

L’:

F’:

R’:

Dubbeldrag

För att vrida 180 grader läggs en 2:a till:

U2:

B2:

D2:

L2:

F2:

R2:

Algoritmer

Flera drag efter varandra kallas för en algoritm. För att lära dig lösa kuben behöver du lära dig några algoritmer utantill (eller skriva ner dem på en fusklapp tills de sätter sig i muskelminnet!)

För att beskriva en algoritm skrivs de med notationen ovan, helt enkelt alla drag efter varandra.
Ibland används parenteser eller bindestreck som nedan. Det betyder inget extra, utan är bara till för att det ska vara lättare att läsa och lära sig algoritmerna.

F – R U R’ U’ – F’

Animationer

I vår lösningsguide använder vi animationsrutor som den här till höger. De används lättast med de tre kontrollknapparna som beskrivs nedan:

Återställ

Återställ animationen till ursprungsläget

Spela animation

Spelar animationen från början till slut. Kan vara svårt att hänga med!

Nästa drag

Spelar bara det nästkommande draget. Utmärkt funktion för att kunna vrida med på din egen kub.

Det går att dra i kuben med musen så vrids hela kuben, vilket kan vara användbart för att se vad som händer på baksidan. Det brukar dock vara svårt att vända tillbaka den till ursprungsorienteringen, då kan du använda Återställ-knappen.

sv_SESwedish