Lär dig lösa kuben

Om guiden

Att lösa Rubiks Kub kan se svårt ut och många tror att det bara är till för mattesnillen, men så är det inte! Alla kan lära sig att lösa, allt som krävs är en kub, lite tid, och viss mängd tålamod.

Den här guiden lär ut hur du löser en 3×3 Rubiks Kub på ett enkelt sätt riktat till nybörjare. Metoden som lärs ut har valts så att den ska vara lätt att lära sig, men samtidigt vara en bra grund ifall du i framtiden vill lära dig mer avancerade metoder för att bli snabbare.
Den här nybörjarmetoden är baserad på metoden CFOP, vilket är den absolut populäraste speedcubing-metoden. Vill du senare bli snabbare är det därför enkelt att bygga vidare i din egen takt, och du behöver inte börja om.

Alla drag och algoritmer i lösningen beskrivs med den notation som används för blandningar på tävlingar. För att följa lösningsmetoden krävs det att du har bekantat dig med notationen innan.
Läs om notation, drag, algoritmer, och animationsrutorna på länken nedan

Längst ner på sidan finns möjlighet att skicka in feedback och frågor om guiden, använd gärna den möjligheten så att guiden kan bli bättre!

Första lagret

Första steget i att lösa kuben är att kunna göra klart det första lagret, som på bilden till höger. Första lagret görs oftast i två steg, först ett kors av fyra kantbitar och sedan blir första lagret komplett med fyra hörnbitar.

Första lagret brukar göras längst ner på kuben. Någon färg kommer alltid ha någon bit redan löst från början, ta för vana att alltid börja med den färg som har bäst utgångsläge (alltså inte samma färg varje gång du löser).

Det är en bra övning och kul utmaning att försöka göra så mycket som möjligt av det första lagret utan instruktion, för att bekanta sig med kuben och lära sig hur den fungera. Skulle du köra fast finns lite tips längre ner.

Bra övning för det är att göra ett kors av fyra kantbitar av en färg (bilden till vänster nedan). Sedan gör man ett kryss av fyra hörnbitar av en annan färg (bilden till höger nedan). När man känner sig säker på det försöker man kombinera de två till ett löst lager.

Tips för första lagret

Korset

Se animationerna nedan för tips på hur du får ner olika bitar till korset utan att förstöra andra korsbitar.
Se till att bitarna även matcher mittbitarna på sidorna! Alla 4 korsbitar är alltså inte likadana, utan måste sitta på rätt plats i förhållande till de andra sidorna.

Hörnen

Se animationerna nedan för tips om hur du sätter i hörnbitarna utan att förstöra korset.
Även här gäller det att hörnen hamnar på sin rätta plats, och matchar färgerna både med bottensidan och de andra två sidorna som hörnbiten gränsar till.

Andra lagret

Det andra lagret (mittenlagret) består av 4 kantbitar som ska sättas på rätt plats. För det används två algoritmer. För att det ska vara lätt att se vänder man det första lösta lagret så det blir undersidan på kuben. Sedan hittar man en kantbit som ska flyttas ned till mittenlagret. Roterar biten så den hamnar ovanför mittenbiten och ser om den ska sitta till höger eller vänster.

Om den ska flyttas ner till vänster används algoritmen:

U’ L’ U L – U F U’ F’

Ska den istället till höger används algoritmen:

U R U’ R’ – U’ F’ U F

Korset på sista lagret

Nu ska vi göra ett kors på sista lagret!

Det behövs bara en algoritm, men du kan behöva göra den flera gånger beroende på vilket fall du får.
Om du tittar på mittbiten på översta lagret, och de kantbitar med samma färg som den (ignorera alltså hörnbitarna), så bildar de antingen en prick, ett L, en linje, eller ett kors.

Titta på bilderna nedan, så ser du vilket håll du ska hålla kuben. Om du till exempel har linjen ska du alltså hålla den horisontellt, inte vertikalt.
Gör sedan algoritmen, så kommer du vidare till nästa fall.

Hade du pricken från början behöver du alltså göra algoritmen 3 gånger, men får du strecket räcker det men 1, osv.

Algoritmen är:

F – R U R’ U’ – F’

Orientera hörnen på sista lagret

Hörnen på sista lagret löses på liknande sätt som korset, men med en annan algoritm och fler fall.
Du börjar med att titta i bilden nedan och hitta ditt fall, för att lista ut vilket håll du ska hålla kuben åt.

Algoritmen är:

R U R’ U R U2 R’

Även den här algoritmen kan du behöva göra upp till 3 gånger.

Permutera hörnen på sista lagret

Nu ska vi permutera hörnen, d.v.s. sätta dem på rätt plats.
Först behöver du kolla om du har headlights på någon sida. Då kollar du på hörnen längst upp på främre, högra, bakre, och vänstra sidan, och kollar om de två hörnbitarna på någon sida har samma färg (se bild).

Algoritmen är:

R’ F R’ B2 – R F’ R’ B2 – R2

  • Om du inte har några headlights kan du hålla åt vilket håll som helst (med sista lagret uppåt), och göra algoritmen. Sedan bör du ha headlights på en sida.
  • Om du har headlights på en sida, så håller du den sidan bakåt, och gör algoritmen. Sedan bör du ha headlights på alla 4 sidor.
  • Har du headlights på alla 4 sidor är du klar med detta steg. Vrid översta lagret så att varje par headlights hamnar på sidan med motsvarande färg, och gå vidare till nästa steg.

Permutera kanterna på sista lagret

Sista steget är att permutera kantbitarna, d.v.s. flytta omkring de sista 4 bitarna tills de sitter rätt.

  • Är ingen av de 4 bitarna lösta håller du hur som helst (sista lagret uppåt), och gör algoritmen. Sedan bör en bit vara löst.
  • Om en av bitarna är löst, håll den på baksidan som på bilden nedan och gör algoritmen. Du kan behöva göra den två gånger.

Algoritmen är:

R U’ – R U – R U – R U’ – R’ U’ R2

Feedback och frågor

Vad tyckte du om guiden? Var något svårt att förstå? Behöver du hjälp med något steg?
Skicka gärna in din feedback eller fråga nedan, så att guiden kan bli bättre!

Om du vill ha svar från oss kan du ange din e-postadress, annars behövs det inte
sv_SESwedish